Nadzór na naszych drogach

Na mocy ustawy z 6 września 2001 roku powołany został Główny Inspektorat Ruchu Drogowego. Jego powołanie było jednym z powodów jego powołania były warunki akcesyjne, jakie stawiała nam Unia Europejska. Ale były również inne istotne powody, które wiążą się z kompetencjami posiadanymi przez tą instytucję. Jego główne zadanie to pilnowanie bezpieczeństwa na naszych drogach. Pilnuje […]