Przeznaczenie ISO 28000

Certyfikat ISO 28000 dostępny jest dla firm transportowych, niezależnie od jej wielkości i zakresu działalności. Ubiegać się o jego uzyskanie mogą przewoźnicy i spedytorzy. Dzięki uzyskaniu certyfikatu ISO możliwe jest uzyskanie wyższych stawek za wykonane usługi, podniesienie jakości usług i rozszerzenie listy kontrahentów.

Czego dotyczy certyfikat ISO?

Zgodność działalności z normami prawnymi umożliwia uzyskanie odpowiedniego certyfikatu. ISO jest nazwą organizacji, ustanawiającej normy w różnych dziedzinach życia. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna na terenie polskim reprezentowana jest przez Polską Komisje Normalizacyjną, zatwierdzającą obowiązujące standardy. Towary, które noszą znak jakości ISO, znajdują uznanie na całym świecie. O takie oznakowanie ubiegają się firmy transportowe. Certyfikat ISO oznacza […]