Ktoś musi nad tym zapanować

Published by: 0

Nie ulega wątpliwościom, że we współczesnym świecie natężenie ruchu drogowego jest bardzo duże. Miliony pojazdów mkną przed siebie po naszych drogach. Samochody osobowy, motory, autobusy, tramwaje, pojazdy ciężarowe itp. Każde z nich jest przystosowane do przewozu osób lub towarów. Tylko każde z nich w inny sposób. Samochody osobowy wożą nas w różne miejsca. Są one, jak sama nazwa wskazuje, do transportu osób. Możemy też zabrać do nich niewielki ładunek. Autobusy i tramwaje służą do masowego przewozu osób. Pojazdy ciężarowe służą natomiast do przewozu ciężkich ładunków transportowych. Ale ktoś musi nad tym sprawować nadzór. I jest, i to nawet państwowa instytucja. A jest nią Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Zadania i kompetencje

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ma za zadnie dbać o bezpieczeństwo na naszych drogach, o ochronę środowiska naturalnego, a także chronić rynek transportowy przed nadużyciami. Tak, do zadań Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego należy również dbanie o to, aby konkurencja pomiędzy firmami transportowymi przebiegała w sposób uczciwy. Ma to znaczenia dla dobra publicznego. Co więcej może on i musi przeciwdziałać korupcji. Co ciekawsze do zadań inspektoratu należy również ochrona środowiska naturalnego.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego działa w oparciu o ustawę o transporcie drogowym oraz odrębne przepisy. Tam są zawarte postanowienia dotyczące jego funkcjonowania.

Współpraca

Aby móc sprawnie wykonywać swoje zadanie Główny Inspektorat Transportu Drogowego współpracuje z organami takimi jak Policja, Służba Celna, Inspekcja Weterynaryjna, Straż Graniczna, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Pracy, zarządcy dróg itp. A to po to, aby móc sprawnie dbać o poziom bezpieczeństwa na naszych drogach oraz sprawnie wykonywać pozostałe powierzone mu zadania.

Powołanie

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana na mocy ustawy z dnia 6 wrzesień 2001 roku o transporcie drogowym. Przyczyn powołania było kilka. Jedną z nich były wymogi Unii Europejskiej. Abyśmy weszli do niej musieliśmy posiadać tę instytucję. Inne powody, dla których została ona powołana to konieczność zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Aby móc sprawnie wykonywać swoje zadanie Główny Inspektorat Transportu Drogowego posiada wiele delegatur na terenie całego kraju. Jest on obecny w każdym województwie. A ponadto współpracuje on z różnymi instytucjami spoza kraju.

Fotoradary

Główny Inspektorat Transportu Drogowego swego czasu wzbudził niemałe kontrowersje. Chodziło tutaj o fotoradary. Urządzenia te wykonywały zdjęcia tylnych części pojazdu, a to z kolei uniemożliwiało zidentyfikowanie kierowcy. Poza tym w trakcie postępowania mandatowego zdjęcia nie były udostępniane. Zastrzeżenia miał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Chociaż swego czasu wywoływał kontrowersje Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest instytucją potrzebną. To dzięki niemu możliwy jest nadzór oraz interwencja na naszych drogach w przypadku wystąpienia różnego rodzaju nadużyć. Poza tym inspektorzy mogą nawet kontrolować ruch uliczny. A to wszystko po to, aby zapewnić publiczne bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *