Nadzór na naszych drogach

Published by: 0

Na mocy ustawy z 6 września 2001 roku powołany został Główny Inspektorat Ruchu Drogowego. Jego powołanie było jednym z powodów jego powołania były warunki akcesyjne, jakie stawiała nam Unia Europejska. Ale były również inne istotne powody, które wiążą się z kompetencjami posiadanymi przez tą instytucję. Jego główne zadanie to pilnowanie bezpieczeństwa na naszych drogach. Pilnuje on również tego, aby konkurencja pomiędzy firmami transportowymi przebiegała w sposób uczciwy. Poza tym dba on również o nasze środowisko naturalne. Instytucja ta niewątpliwie jest potrzebna, ale warto przyjrzeć się jej trochę bliżej.

Struktura

Aby móc sprawnie wykonywać swoje zadanie Główny Inspektorat Transportu Drogowego musi posiadać odpowiednie jednostki. Te jednostki posiadają odpowiednie kompetencje umożliwiające mu sprawne funkcjonowanie. A należą do nich:

 • Gabinet Głównego Inspektora;
 • Delegatury Terenowe Inspektoratu.
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Biuro Elektronicznego Poboru Opłat;
 • Biuro Prawne;
 • Biuro Nadzoru Inspekcyjnego;
 • Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego;
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
 • Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;
 • Biuro Spraw Wewnętrznych;
 • Biuro Informatyki i Łączności;
 • Biuro Finansowo-Gospodarcze;
 • Biuro Dyrektora Generalnego;

Świadectwa

Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydaje również liczne pozwolenia na funkcjonowanie pojazdów. Dostępne są tam certyfikaty, świadectwa itp. Do zadań Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego należy nadzorowanie czy wszystko odbywa się zgodnie z przepisami. Inspektorat nadzoruje stan techniczny pojazdów ciężarowych i innych. Jest on w stanie wydać odpowiednie koncesje lub cofnąć je w razie zaistnienia takiej konieczności. To wszystko zależy od zaistniałej sytuacji.

Do kompetencji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego należy również egzaminowanie osób, które chcą być doradcami do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Egzaminowanie obejmuje też osoby, które chcą prowadzić ewidencję doradców.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zajmuje się również współpracą drogową na poziomie międzynarodowym. Aby móc wykonywać swoje zadanie potrzebuje on różne delegatury, które działają na terenie całego kraju.

Inspektorzy

Pracownikami inspektoratu w terenie są, jak łatwo się domyśleć, różnego rodzaju inspektorzy. Mają oni moc oddziaływania na kierowców. Posiadają w tym celu odpowiednie umundurowanie, sprzęt oraz uprawnienia. Dzięki temu mogą oni kierować ruchem ulicznym. Mogą kazać skręcić w określonym kierunku, kazać się zatrzymać lub podążać za nimi. Co więcej mogą oni przeprowadzać kontrolę w transporcie drogowym.

Kontrowersje

Był taki okres, kiedy ta instytucja wzbudzała szczególne kontrowersje. Spowodowane to było zainstalowaniem fotoradarów. Dzięki nim do kasy państwa wpłynęła odczuwalna kwota pieniężna. Ale sposób fotografowanie był kontrowersyjny. Zwrócił uwagę na to m.in. rzecznik praw obywatelskich. Na szczęście obecnie nie ma takich trudności.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego to ważna i potrzebna instytucja. To dzięki niej możliwe jest bezpieczne poruszanie się po drogach. To on pilnuje tego, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem oraz w sposób bezpieczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *