Przeznaczenie ISO 28000

Published by: 0

Certyfikat ISO 28000 dostępny jest dla firm transportowych, niezależnie od jej wielkości i zakresu działalności. Ubiegać się o jego uzyskanie mogą przewoźnicy i spedytorzy. Dzięki uzyskaniu certyfikatu ISO możliwe jest uzyskanie wyższych stawek za wykonane usługi, podniesienie jakości usług i rozszerzenie listy kontrahentów.

Uzyskanie certyfikatu przez przewoźnika stanowi gwarancję bezpiecznego i terminowego dostarczenia ładunku. Ma ten fakt wielkie znaczenie, zwłaszcza dla transportu międzynarodowego.

O uzyskanie znaku jakości ISO 28000 mogą ubiegać się małe przedsiębiorstwa transportowe. Możliwe jest regulowanie składek za wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikację, w miesięcznych opłatach, od około 400 zł. dla floty do czterech pojazdów. Każdy kolejny pojazd wymaga opłacenia miesięcznego abonamentu, w wysokości około 60 zł. Nowoczesne podejście do systemu wdrożeniowego, pozwala na uzyskanie pomocy TRANS 28000 – jedynej polskiej firmy eksperckiej w zakresie ISO 28000 – w przygotowaniu dokumentacji i realizacji projektu. Firma może swobodnie, bez strat finansowych, prowadzić działalność transportową.

Na czym polega norma ISO 28000?

Norma jakości ISO 28000 przeznaczona jest dla firm logistycznych i transportowych. Dzięki wdrożeniu systemu, znacznie zmniejszają się ryzyka niepożądanych wydarzeń drogowych. Ładunki docierają do odbiorcy terminowo i w bezpieczny sposób. Wszelkie działania są zgodne z prawem. Można stwierdzić, że uzyskanie certyfikatu pozwala na identyfikacje z elitarną grupą przewoźników z ISO 28000.

Celem normy jest zapewnienie ciągłości w łańcuchu procesu transportowego, z wykorzystaniem pożądanych standardów. Nowoczesny system wdrożeniowy zarządzania ISO 28000 oparty jest na ocenie ryzyk, w celu ich skutecznej eliminacji. Takie podejście do procesu transportowego zapewnia bezpieczeństwo na każdym jego etapie.

Korzyści z wdrożenia ISO 28000

– poprawa wizerunku firmy transportowej. Uzyskanie certyfikatu wskazuje na przewoźnika, któremu można zaufać i powierzyć bezpieczny transport mienia,

– następuje zintegrowanie stosowanych standardów bezpieczeństwa,

– ryzyka transportowe zostają wykryte i zminimalizowane, a ich analiza stanowi element zarządzania,

– bezpieczny łańcuch dostaw, podnoszący bezpieczeństwo transportu i zaufanie klientów. O sile całego łańcucha decyduje najsłabsze ogniwo, więc istnieje ciągła potrzeba analizy całego procesu.

Bezpieczny łańcuch dostaw oznacza wyeliminowanie ryzyka kradzieży oraz uszkodzeń ładunku, spowodowanych różnymi czynnikami. Dotyczy zarówno mienia wysokiego ryzyka, jak i mniej wartościowego. Bezpieczeństwo dostawy ma związek z działalnością dostawców, przewoźników i innych pracowników, obsługujących transport.

Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem profesjonalizmu firmy transportowej i rodzajem najlepszych referencji, jakie może uzyskać przewoźnik. Dzięki niemu firma zdobywa uznanie i lepszą pozycje na rynku transportowym. Oznacza to, że uzyskuje większy dostęp do atrakcyjnych zleceń i może rozszerzyć kontakty branżowe.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *