Warunki odbycia transportu na Węgrzech

Published by: 0

Od stycznia 2015 roku obowiązuje na Węgrzech system EKAER, dotyczący kontroli przewożonych towarów w ramach transportu drogowego. Dzięki wprowadzonym przepisom, uszczelniony został system podatkowy, a nadużycia, mające związek z podatkiem WAT, ograniczone.

Obowiązek rejestracji nałożony został na przewozy objęte opłatą drogową. Są to ładunki eksportowane oraz importowane na teren państwa węgierskiego. Należą do nich również towary, przewożone na obszarze Węgier, jednak niezaliczane do transportów, odbywanych do ostatecznego odbiorcy.

Transport należy zgłosić do Urzędu Skarbowego. Numer rejestracyjny EKAER przeznaczony jest dla odbiorcy, posiadającego siedzibę na terenie Węgier. W przypadku eksportu, EKAER otrzymuje nadawca towaru z Węgier do państw UE. Numer ewidencyjny otrzymują pośredni odbiorcy towaru na terenie państwa węgierskiego.

Kiedy zgłosić przewóz ładunku?

Transport może zostać zgłoszony przed jego wykonaniem. Należy zwrócić uwagę na ważność numeru EKAER dla konkretnego procesu transportowego. Traci on aktualność po 15 dniach od przydzielenia. Po zgłoszeniu transportu konieczne jest zgłoszenie danych pojazdu, który będzie realizował zlecenie, czyli numer rejestracyjny, który musi zostać zamieszczony w dokumentach EKAER. Numer rejestracyjny pojazdu może być zmieniany w tym przyjętym terminie, jednak podczas kontroli ważne, aby wszystkie dane były aktualne.

Jeśli ładunek przewożony będzie jednym transportem do różnych odbiorców, każdy z odbiorców powinien ubiegać się o własny numer ewidencyjny. Jeśli dojdzie do awarii pojazdu, należy zgłosić wszystkie zmiany, jakie zajdą w dokonywanym transporcie.

Nowelizacja przepisów związana z systemem EKAER, która mówi że numer EKAER nadawany jest do transportu przewożącego towar jednym pojazdem od nadawcy z wielu punktów ładunkowych bądź też odbywa się do kilku punktów rozładunkowych jednego odbiorcy.

Kto nie musi posiadać numeru EKAER?

Jeśli przewożony ładunek charakteryzuje się ciężarem do 40 kg, nawet w przypadku, gdy składa się z wielu elementów, nie musi ubiegać się o EKAER. Również zwolnione są z obowiązku rejestracyjnego produkty spożywcze podwyższonego ryzyka, oznaczone kodem celnym. Należą do nich wyroby mięsne, mleczarskie, warzywa, owoce, a także zboża, kawa, cukry, itp.

Warunkiem zwolnienia jest dostawa produktów jednym samochodem – od nadawcy do odbiorcy. Waga ładunku nie może przekroczyć 500 kg i wartości jednego miliona HUF. Zwolnienie z uzyskania EKAER dotyczy także dostawy innych ładunków, o masie do do 2500 kg i wartości do 5 milionów HUF.

Transport towarów do krajów spoza UE nie musi posiadać numeru ewidencyjnego. Zwolnione z tego obowiązku są również wyroby metalowe, leki, produkty posiadające węgierską akcyzę – alkohole, tytoń, itp. oraz poddane kontroli podatkowo – celnej. Jeśli pojazd nie przekracza 3,5 ton i nie przewozi ładunków w ilościach handlowych, nie podlega systemowi EKAER. Brak obowiązku ewidencjonowania dotyczy pojazdów do przewożenia odpadów, na podstawie Rozporządzenia WE, nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2006 roku, o przewozie odpadów. Zwolnieniu podlegają także przesyłki pocztowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *